Hledám svou cestu k dospělosti

1. stupeň ZŠ

1. třída

 • Táhneme za jeden provaz

Program je zaměřen na seznámení nového třídního kolektivu a na podporu ve vytváření pozitivních vztahů ve třídě. Žáci zkouší prezentovat sami sebe, naslouchat a respektovat druhé. Podpořena je také komunikace učitel – žák. Je tedy žádoucí, aby byl při programu přítomen pedagog. Program vede žáky k posílení slušného chování v rámci třídy.

 • Pravidla nejsou strašidla

Obsahem setkání je práce s pravidly. Formou hry žáky vedeme k akceptování základních pravidel (dodržování/nedodržování). V průběhu programu si sami žáci představují obecné normy chování ve společnosti. Podporována je myšlenka respektu k druhým, včetně autorit – uvědomění si vlastního chování ve vztahu k druhým. Pracujeme s mottem „chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě“.

2. třída

 • Neboj se

Myšlenka tohoto programu směřuje k uvědomění, že strach patří k životu a je důležité naučit se s ním pracovat – strach nás může posunovat nebo omezovat. Kromě toho se žáci učí, jak předcházet nebezpečným situacím a starat se o své bezpečí.

 • Nenič své chytré tělo

V tomto programu se žáci učí rozpoznávat vhodné a nevhodné způsoby trávení volného času, dostávají informace o rizicích s tím spojených, především o kouření, užívání alkoholu, pití energetických nápojů a o přílišné konzumaci nevhodných potravin a nadměrném užívání IT technologií. Učitel během programu získává přehled o využití volného času svých žáků z jiné perspektivy.

3. třída

 • Kolik co stojí?

Prostřednictvím hry si účastníci mohou představit samotný koloběh peněz - jaká je jejich hodnota, jak se získávají, jak s nimi lidé hospodaří, jak je mohou případně ztrácet. V jednoduchých krocích si žáci pokusí vydělat peníze a následně s nimi zkouší hospodařit.

 • V čem jsme stejní a v čem jiní

Program pracuje s pojmy, jako je stejnost a jinakost. Je nutné si položit otázku, zda ve svém kolektivu chcete pracovat s rozmanitostí v rámci třídy nebo s rozmanitostí, různorodostí ve světovém měřítku, tedy v širším pojetí. Jedná se o zmapování předsudků mezi žáky, o posílení tolerance a empatie mezi sebou ve třídě, v případě širšího pojetí ve vztahu k jiným národnostem. Žáci se zamýšlí nad svými přednostmi a nedostatky, nad tolerancí tohoto u druhých. Důraz klademe na přijetí sebe samého a druhých takových, jací jsou.

4. třída

 • Vandal je barbar

Žáci si pomocí prožitku vyzkouší, jaké to je vkládat do něčeho vlastní úsilí a jaké to případně je, když jejich úsilí někdo druhý zmaří. Ujasňují si hodnotu/cenu svých věcí a věcí ostatních. Program je zacílen na to, aby nikdo nebyl lhostejný k okolí
a dokázal reagovat, když se kolem něho něco děje.

 • Ztráty v našem životě

Náplň tohoto programu směřuje k náhledu na ztráty v životě člověka, a to ve formě uchopitelné pro tuto věkovou skupinu. Žáci se zamýšlí nad přirozeností smutku
a bolesti. Dostanou se jim informace o tom, že ztráta patří do našeho života a jak je možné se s ní vypořádat. Ukážeme si možnosti vyjádření podpory blízkému člověku.

5. třída

 • Já a třída

Tento program se line v duchu myšlenky „Ne každý s každým musí být zrovna kamarád, ale jde o to ho respektovat.“ Žáci se zamýšlí nad tím, jak se může cítit odstrčený spolužák. Zkouší si techniky, které je nutí hledat ze situace východiska
a pomáhají jim v tom, jak se mají zachovat, když zjistí, že je někomu ubližováno. Pátý ročník je také specifický přechodem žáků na druhý stupeň. I toto může být pro některé žáky stresovým faktorem a je možné tomuto tématu věnovat během programu pozornost.

 • Nechci, díky!

Cílem programu je vést žáky k uvědomění rizik spojených s užíváním návykových látek, především alkoholu, cigaret a marihuany a dál rizik spojených s užíváním energetických nápojů. Vymezujeme samotný pojem droga, diskutujeme o tom, proč lidé užívají návykové látky. Zde vnímáme, jak je důležité ukázat i na motivaci, která lidi vede k užívání. Následně se žáky o této skutečnosti diskutujeme. Žák si vyzkouší, jakými způsoby lze odmítat, komu je náročnější odmítnout apod.

1. třída

 • Táhneme za jeden provaz

Program je zaměřen na seznámení nového třídního kolektivu a na podporu ve vytváření pozitivních vztahů ve třídě. Žáci zkouší prezentovat sami sebe, naslouchat a respektovat druhé. Podpořena je také komunikace učitel – žák. Je tedy žádoucí, aby byl při programu přítomen pedagog. Program vede žáky k posílení slušného chování v rámci třídy.

 • Pravidla nejsou strašidla

Obsahem setkání je práce s pravidly. Formou hry žáky vedeme k akceptování základních pravidel (dodržování/nedodržování). V průběhu programu si sami žáci představují obecné normy chování ve společnosti. Podporována je myšlenka respektu k druhým, včetně autorit – uvědomění si vlastního chování ve vztahu k druhým. Pracujeme s mottem „chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě“.

2. třída

 • Neboj se

Myšlenka tohoto programu směřuje k uvědomění, že strach patří k životu a je důležité naučit se s ním pracovat – strach nás může posunovat nebo omezovat. Kromě toho se žáci učí, jak předcházet nebezpečným situacím a starat se o své bezpečí.

 • Nenič své chytré tělo

V tomto programu se žáci učí rozpoznávat vhodné a nevhodné způsoby trávení volného času, dostávají informace o rizicích s tím spojených, především o kouření, užívání alkoholu, pití energetických nápojů a o přílišné konzumaci nevhodných potravin a nadměrném užívání IT technologií. Učitel během programu získává přehled o využití volného času svých žáků z jiné perspektivy.

3. třída

 • Kolik co stojí?

Prostřednictvím hry si účastníci mohou představit samotný koloběh peněz - jaká je jejich hodnota, jak se získávají, jak s nimi lidé hospodaří, jak je mohou případně ztrácet. V jednoduchých krocích si žáci pokusí vydělat peníze a následně s nimi zkouší hospodařit.

 • V čem jsme stejní a v čem jiní

Program pracuje s pojmy, jako je stejnost a jinakost. Je nutné si položit otázku, zda ve svém kolektivu chcete pracovat s rozmanitostí v rámci třídy nebo s rozmanitostí, různorodostí ve světovém měřítku, tedy v širším pojetí. Jedná se o zmapování předsudků mezi žáky, o posílení tolerance a empatie mezi sebou ve třídě, v případě širšího pojetí ve vztahu k jiným národnostem. Žáci se zamýšlí nad svými přednostmi a nedostatky, nad tolerancí tohoto u druhých. Důraz klademe na přijetí sebe samého a druhých takových, jací jsou.

4. třída

 • Vandal je barbar

Žáci si pomocí prožitku vyzkouší, jaké to je vkládat do něčeho vlastní úsilí a jaké to případně je, když jejich úsilí někdo druhý zmaří. Ujasňují si hodnotu/cenu svých věcí a věcí ostatních. Program je zacílen na to, aby nikdo nebyl lhostejný k okolí
a dokázal reagovat, když se kolem něho něco děje.

 • Ztráty v našem životě

Náplň tohoto programu směřuje k náhledu na ztráty v životě člověka, a to ve formě uchopitelné pro tuto věkovou skupinu. Žáci se zamýšlí nad přirozeností smutku
a bolesti. Dostanou se jim informace o tom, že ztráta patří do našeho života a jak je možné se s ní vypořádat. Ukážeme si možnosti vyjádření podpory blízkému člověku.

5. třída

 • Já a třída

Tento program se line v duchu myšlenky „Ne každý s každým musí být zrovna kamarád, ale jde o to ho respektovat.“ Žáci se zamýšlí nad tím, jak se může cítit odstrčený spolužák. Zkouší si techniky, které je nutí hledat ze situace východiska
a pomáhají jim v tom, jak se mají zachovat, když zjistí, že je někomu ubližováno. Pátý ročník je také specifický přechodem žáků na druhý stupeň. I toto může být pro některé žáky stresovým faktorem a je možné tomuto tématu věnovat během programu pozornost.

 • Nechci, díky!

Cílem programu je vést žáky k uvědomění rizik spojených s užíváním návykových látek, především alkoholu, cigaret a marihuany a dál rizik spojených s užíváním energetických nápojů. Vymezujeme samotný pojem droga, diskutujeme o tom, proč lidé užívají návykové látky. Zde vnímáme, jak je důležité ukázat i na motivaci, která lidi vede k užívání. Následně se žáky o této skutečnosti diskutujeme. Žák si vyzkouší, jakými způsoby lze odmítat, komu je náročnější odmítnout apod.

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner