Hledám svou cestu k dospělosti

2. stupeň ZŠ

6. třída

 • Startujeme!

Nově vznikající kolektiv, přechod na druhý stupeň, to jsou základní momenty, o něž se tento program opírá. Žák se učí prezentovat sám sebe, naslouchat druhým, třída se seznámí jako nový kolektiv. Techniky jsou zaměřeny na umění vyhnout se a předcházet konfliktům. V neposlední řadě se také třídní učitel seznámí blíže se svou třídou a může tak být rychleji nastartován proces sžívání. Během programu podporujeme tedy komunikaci učitele se žáky, komunikaci mezi žáky navzájem, spolupráci celého nově vznikajícího týmu.

 • Vítejte ve virtuální realitě

Internet je v dnešním světě bezesporu velký pomocník. Nezbytné je ale hovořit s účastníky nejen o pozitivech, ale také o problematičtějších částech užívání multimediálních zařízení. Žák si tedy vlastním prožitkem uvědomí, že internet může být zrádný a ne všechno, co je na internetu, je pravda. Žáci dostávají návod, jak si zajistit větší bezpečí na sociálních sítích. Škola může na program navázat v rámci vyučovacího předmětu o informačních technologiích.

 

7. třída

 • Ďáblíci a andílci

Program, který už více pracuje s rozdílností dívek a chlapců, s respektem k druhému pohlaví, případně s tím, co mohou mít společného a co je může posouvat ve vztazích ve třídě dál, a tyto konstelace podporovat. Během aktivit se učí vzájemnému porozumění a lepšímu fungování mezi sebou a třídní učitel může výstupy z tohoto programu dále využívat k utužování vztahů mezi dívkami a chlapci.

 • Dvě strany mince

Zde dochází k prohlubování znalostí o legálních drogách (alkohol, tabák)
a dostáváme se k bližším informacím o nelegálních drogách, dále k tomu, proč lidé drogy užívají, případně proč je odmítají. Žáci se dozvědí, co všechno může závislost v životě člověka změnit, co všechno může závislý člověk ztratit a jak tím ovlivní své okolí.

 

8. třída

 • Můj život, můj svět

Žák se zorientuje v životních hodnotách svých i ostatních spolužáků. Třídní učitel získá náměty pro další práci s osobnostním a hodnotovým žebříčkem. Nezbytnou součástí tohoto programu je posilování tolerance a empatie, zdůraznění individuality každého jedince. Pojmy stejnost a jinakost – rozdíly mezi lidmi nejen v blízkém okolí, ale i v globálním kontextu (jiné národnosti, rasová nesnášenlivost apod.).

 • Láska je láska

Žáci si vyjasňují rozdíl mezi partnerským vztahem a kamarádstvím. Co všechno ke vztahu patří, co může vztah nabourat. Zamýšlí se nad svým očekáváním od budoucího partnera. Žák má povědomí o trestní a sexuální zodpovědnosti
– případná rizika po započetí sexuálně aktivního života.

 

9. třída

 • Jsem online

Další stupeň programu zaměřeného na internetové bezpečí. Žák si prostřednictvím hry a diskuze přichází na významy některých pojmů jako je phishing, kyber-grooming, happy slaping, sexting, jaké může nést výhody či rizika být stále online. Hovoříme o nových trendech v multimediálním světě. Pracujeme se zkušeností žáků, diskutujeme o jejich online světě.

 • Končím a začínám

Žák si ujasní, co očekává od svého budoucího života a zároveň bude mít příležitost si zrekapitulovat období strávené na základní škole s lidmi, s nimiž se vídal denně včetně třídního učitele. Třídní učitel bude mít možnost se „rozloučit“ se svými žáky a povzbudit je do další etapy jejich života. Program, který již samotným tématem jasně určuje, že je umísťován na konec školního roku.

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner