Hledám svou cestu k dospělosti

Adaptační kurzy

Adaptační kurz je určen zejména pro navázání nových a posílení pozitivních, již vytvořených kontaktů a vazeb mezi žáky, kteří spolu budou trávit delší čas v jedné třídě.

Je určen především pro žáky a studenty začínajících kolektivů. Jde také ruku
v ruce s primární prevencí rizikového chování.


Cíle adaptačního kurzu

 • vytvoření přátelské atmosféry ve třídě
 • přirozený vstup a zařazení se do nového kolektivu
 • stmelení třídy na základě společných intenzivních zážitků
 • hlubší seznámení se v novém kolektivu
 • navázání kvalitního vztahu s třídním učitelem, výchovným poradcem
  či metodikem prevence

 

Základní metodou realizace adaptačního kurzu je zážitková pedagogika. Nezbytnou součástí veškerých aktivit je proto reflexe, prostřednictvím které účastníci dochází
k sebepoznání, získávají zpětnou vazbu a uvědomují si účel a účinek aktivity.

Cena adaptačního kurzu

11 000,- Kč

V ceně je zahrnuto:

 • program od ranních hodin prvního dne do odpoledních hodin druhého dne,
 • příprava adaptačního kurzu,
 • materiálové zajištění,
 • individuální konzultace s třídním učitelem (metodikem prevence, ředitelem školy) před a během realizací adaptačního kurzu,
 • předání závěrečné zprávy z adaptačního kurzu.


Ke kurzu je účtováno cestovné 6 Kč/km ze Žďáru nad Sázavou.

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner