Hledám svou cestu k dospělosti

Nabídka bloků primární prevence pro střední školy je přizpůsobena věku studentů a aktuálním požadavkům. Po individuální konzultaci lze zrealizovat blok (téma) přímo na míru.

 • Komunikace a spolupráce

Vzájemné naslouchání, podpora a respekt druhého, i když nesouhlasím s jeho názorem, to jsou základní momenty, na nichž by třída měla stavět. Přes vlastní prožitek zapojení ve třídě, vedeme žáky k vnímání své pozice v životě, v budoucí profesi apod.

 • Extremismus

Široké téma, které chce poukázat především na vyhraněné ideologické postoje, které mají snahu jít proti zaběhnutým a platným normám a popírají demokratické principy naší společnosti. V obecnější rovině diskutujeme se žáky o rizicích, které účast v takovýchto skupinách přináší, o naší toleranci. Do programu je zahrnuta také problematika sekt a odolávání jejich tlaku.

 • Tolerance k odlišnostem

Program se zaměřuje na problematiku menšin v naší společnosti. Se studenty diskutujeme nad postoji veřejnosti, jejich postoji a prostřednictvím interakce vtahujeme účastníky do situací, jak oni sami by reagovali v obdobných situacích apod. Dotýkáme se také tématu extremismu a xenofobie v naší společnosti. Je možné začlenit problematiku sekt a odolávání jejich tlaku.

 • Finanční gramotnost / Rodina a finance

Prostřednictvím modelových situací si studenti vyzkouší fungování rodiny
– koloběh peněz v rodině.
Co vše je nutné zajistit, co si může rodina dovolit apod. Pozornost věnujeme také tomu, jaká jiná úskalí mohou rodinu potkat (dluhová problematika apod.).

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner