Hledám svou cestu k dospělosti

Jsem online

V rámci všeobecné primární prevence na základních školách se s žáky a studenty bavíme o internetu.  Společně se mimo jiné zamýšlíme nad klady, ale i zápory a riziky s internetem spojenými.

Žáci devátých tříd nám prostřednictvím nakreslených plakátů představili, kde na internetu tráví svůj volný čas a proč je pro ně daná sociální síť ta pravá.  Podívejte se na jejich povedené výtvory.

twitter instagram

Centrum prevence hodnotí uplynulý školní rok

Lektoři Centra prevence mají za sebou další školní rok mezi žáky, studenty a pedagogickými pracovníky na Žďársku.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem žákům, studentům, pedagogům, metodikům prevence a všem ostatním za jejich ochotu s námi spolupracovat. Děkujeme také za posílení komunikace s konkrétními školami a neustálé prohlubování důvěry v naše společné aktivity. Díky jejich přístupu a informacím, které nám poskytnou, můžeme programy upravovat dětem a studentům „na míru“.

Prázdninový čas však také slouží k ohlédnutí se za uplynulým školním rokem.  Dovolte, abychom vám přiblížili témata, v nichž spatřujeme pro žáky největší ohrožení. Za zmínění určitě stojí, že děti ve stále mladším věku začínají experimentovat s alkoholem a jinými legálními látkami (cigarety, energy drinky…). Valná část žáků má také potíže nalézat aktivní náplň volného času. Důležitou roli zde určitě hraje internet a moderní technologie, které dětem brání trávit volný čas smysluplně. V  neposlední řadě jsme se zabývali programy zaměřenými na práci s třídním kolektivem, kde jsme se soustředili na vztahy mezi žáky a hledání cesty pro jejich zlepšení.

Prázdninový čas se také snažíme využít k aktualizaci programů všeobecné primární prevence. Do dalšího školního roku vstupujme se stejnou programovou nabídkou. Změny, které provádíme, jsou drobnější. Jejich hlavním cílem je přiblížit se dětem a mládeži v tématech, která se jich bezprostředně dotýkají. Momentálně jsme se zaměřili na programy spojené s internetem a využíváním moderních technologií.

Nyní již nedočkavě vyhlížíme adaptační kurzy, které napomáhají žákům, poznat nové spolužáky ve třídě a poskytují návody, jak tento nový kolektiv utužovat.

Těšíme se na všechna nová a další setkání, která na nás v průběhu nadcházejícího období čekají.

Tým lektorů Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

IMG_2169

Kouzelný svět v Křižanově

Začátek prázdnin se v Centru prevence nesl již tradičně v duchu pobytové akce. Letos jsme s dětmi z Velkomeziříčska vyrazili do Rekreačního střediska Křižanov, kde o nás bylo skvěle postaráno. Téma letošní akce byl kouzelný svět. Celý pobyt, realizovaný pro Sociální odbor města Velké Meziříčí jsme si všichni moc užili.
DSC_0190

Den Žďáru

V sobotu 9. 6. 2018 se naše zařízení - Centrum Prevence prezentovalo na Dni Žďáru. S sebou jsme měli nejčastější dotazy, které v rámci programů primární prevence dostáváme od dětí. Dále také anketu pro děti i dospělé s otázkou, jaké téma by v našich programech nemělo chybět. Co je pro dnešní děti a mládež důležité. Ať z pohledu jich samých, či rodičů a ostatních dospělých.

Odpovědi se sešly různorodé, zde přinášíme krátké shrnutí. Z řad dětí a mládeže od 5-ti do 13-ti let se objevily odpovědi týkající se šikany, dospívání, péče o pleť, počítačů, chování ke starším lidem, řízení auta s kouření.  Dále také i otázky, proč musí dospělí chodit do práce a děti do školy, nebo proč se děti ve škole musí učit.

Rodiče a ostatní dospělí by uvítali, kdybychom se s dětmi a mládeží bavili o moderních technologiích a možném vzniku závislosti, volném čase a způsobech jeho trávení, duševní hygieně, jak být nezávislým jedincem, vztazích ve třídě, úctě v rodině, chování k rodičům. Objevily se zde i témata podnikání, poruch příjmů potravy, interrupce, sexuálního obtěžování a těhotenství.

Odpovědi jsou to vskutku pestré a zajímavé. Jsme rádi, že některá témata, ať ze strany dětí, či rodičů vnímáme stejně. Ostatní témata nám vnáší vhled do přání a očekávání rodičů, ale i samotných dětí. Se všemi odpověďmi budeme dále pracovat s ohledem na realizované programy. Děkujeme všem zúčastněným.

anonymn_dotazy_web

Lektoři Centra prevence pomáhají denně dětem a mládeži hledat cestu „do života“

Příběh Centra Prevence se píše již od roku 1997, kdy vznikly první pokusy o řešení problémů mládeže, tehdy v rámci Poradny pro děti a mládež ve Žďáře nad Sázavou. Vznik Centra prevence jako samostatného zařízení se datuje až od roku 2013.

Od té doby se v zařízení vystřídalo dvanáct zaměstnanců, nespočet dobrovolníků a externistů. Aktuálně jsme ve složení tří lektorů a čtyř dohodářek, které nám pomáhají vykrývat nabité dny.

Naše práce spočívá v zajišťování primární prevence na školách. Pro případnou následnou práci se třídou máme i školskou selektivní prevenci. Co vlastně obě prevence znamenají?

Náš tým realizuje programy na školách po celém okrese na různá témata.  „Programy primární prevence“ máme zaměřené na vztahy dětí ve třídě, nebo také na rizikové chování spojené s internetem, drogami.  Do každé třídy vstupujeme vždy na základě objednávky ze školy. Třídní učitel před samotnou realizací našeho programu vyplní vstupní dotazníček, kde si vybírá téma, které by pro jeho třídu mohlo být přínosem. Prostřednictvím dotazníku mapujeme situaci a naladění ve třídě a dle toho se pak připravujeme na konkrétní program. Programy primární prevence trvají tři vyučovací hodiny a jsou vedeny zážitkovou metodou, tzn. že žáci si spoustu věcí vyzkouší sami na sobě.

Výstupem našich programů je obecně seznámit žáky s určitými formami rizikového chování a reakcí na ně. Společně se bavíme o problémech a věcech s tématem spojených.

V rámci „školské selektivní prevence“ reagujeme na zakázku od školy ve třídách, kde hrozí nebo je již rozvinuto rizikové chování. Snažíme se pomoci škole i jednotlivým účastníkům hledat nové způsoby řešení jejich problémů.

Naši práci obohacují „pobytové programy pro děti a mládež“, které si náležitě užíváme s nimi.

Práce lektora Centra prevence je velmi pestrá. Každý den jsme v jiné třídě a poznáváme nové tváře, kterým můžeme vstoupit do života.  Ne nadarmo zní motto Centra Prevence: „ Hledám svou cestu k dospělosti.“  My, lektoři, se snažíme pomáhat žákům a studentům, aby svoji cestu k dospělosti našli a zároveň aby po ní šli bez zbytečných skrupulí.

IMG_4496

PF 2018

Pohodové svátky a šťastné vykročení do nového roku 2018 přeje celý tým Centra prevence!

pf2018

Vzhůru do nového školního roku!

Do nového školního roku 2017/2018 jsme vlétli opravdu závratnou rychlostí, a než jsme se stačili rozkoukat, září je pomalu za námi - a s ním také startovací programy a adaptační kurzy pro šesťáky i středoškoláky. Přejeme úspěšný start i všem spolupracujícím školám a novým třídním kolektivům!

Strana 1 z 8

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner