Hledám svou cestu k dospělosti

Programy školské primární prevence

Základní nabídka programu primární prevence

NABÍDKA BLOKŮ ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

 • Celý preventivní program  primární prevence je rozdělen do osmnácti bloků (po individuální konzultaci lze zrealizovat blok přímo na míru).
 • Tematické bloky mají rozsah tří vyučovacích hodin probíhajících pravidelně v každém ročníku v 1. a 2. pololetí.
 • U 6. třídy ZŠ a 1. ročníku SŠ je v ideálním případě předřazen adaptační kurz realizovaný většinou v září, tj. na začátku školního roku, na který navazuje blok primární prevence v druhém pololetí.
 • O realizaci bloku se uzavírá smlouva dle dohodnutých podmínek.
 • Během bloku je využíváno interaktivní působení – brainstorming, diskuze, modelové situace, zpětné vazby, metody a postupy vycházející ze zážitkové pedagogiky.

DLOUHODOBÝ CYKLUS*

1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ
1. třída Táhneme za jeden provaz Pravidla nejsou strašidla
2. třída Neboj se Nenič své chytré tělo
3. třída Kolik co stojí? V čem jsme stejní a včem jiní?
4. třída Vandal je barbar Ztráty v našem životě
5. třída Já a třída
Nechci, díky!
6. třída Startujeme! Vítejte ve virtuální realitě
7. třída Ďáblíci a andílci Dvě strany mince
8. třída Můj život, můj svět Láska je láska
9. třída Jsem online Končím a začínám

 

* Jednotlivé bloky z dlouhodobého cyklu lze realizovat i samostatně pro jiné ročníky dle individuální domluvy.

DALŠÍ TÉMATA, KTERÁ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Tyto bloky lze volit jako jednorázové programy primární prevence.

KAMPAŇ ZA SKUTEČNOU KRÁSU

Blok lze zaměřit na problematiku poruch příjmu potravy nebo na odolávání tlaku okolí, reklamy a médií.

SEKTY A ODOLÁVÁNÍ JEJICH TLAKU (program je určen pro starší žáky - od 8. tříd)

Cílem bloku je vymezit pojem sekta a církev. Přiblížit žákům nejpočetnější sekty v ČR s jejich základní charakteristikou. Rozšířit vědomí žáků o manipulativních praktikách a debatovat o možnostech, proč lidé do sekt vstupují. Součástí bloku jsou také techniky pro bližší pochopení uzavřených skupin.

KOMUNIKACE

Blok je zaměřen na nácvik naslouchání, porozumění a správnou interpretaci přijímaných informací, asertivitu v komunikaci.

ZODPOVĚDNOST A JEJÍ ROLE V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA

Blok se zabývá přijetím zodpovědnosti za vlastní činy, hranicemi svobody každého člověka.

EXTREMISMUS V NÁS A KOLEM NÁS

Cílem je seznámení studentů s pojmy, uvědomění si svého postoje k tématu rasismus, předsudky, seznámení se s názory spolužáků a ujasnění si existence rozdílných způsobů vnímání, posuzování, hodnocení jednotlivých lidí.

Po individuální konzultaci lze zrealizovat blok (téma) přímo na míru.

Všechny bloky provází i společný cíl – naučit se komunikovat tváří v tvář, být asertivní a tolerantní k lidem kolem sebe.

 


 

Strana 1 z 7

« 1 2 3 4 5 6 7 »

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner