Hledám svou cestu k dospělosti

Ohlédnutí za rokem 2022

V předešlém roce jsme na Vysočině s Centrem prevence absolvovali řadu preventivních programů nejen na základních, ale i středních školách. I přesto, že byla část roku opředena různými proticovidovými opatřeními, realizovali jsme řadu programů zaměřených na škodlivost návykových látek, rizika v online prostředí, ale také seberozvoj nebo finanční gramotnost. Uskutečnili jsme i programy selektivní prevence, díky kterým pomáháme upevňovat vztahy v třídních kolektivech a řešit dané problémy.

Děkujeme učitelům a žákům za spolupráci nejen v loňském roce a budeme se těšit na další brzká shledání.

Váš Tým CP

FotoCP_2022

 

Lektoři Centra prevence: Nejdůležitější je si s dětmi o všem povídat.

Lektoři Centra prevence: Nejdůležitější je si s dětmi o všem povídat.

Jsem matkou dvou dcer (6 a 9 let), a to, co v poslední době vnímám a svým způsobem mě i trápí je, jak se vyvíjí život v našich rodinách nejen v době „covidové“. Stalo se vám někdy, že jste řekli dětem: „Běžte si hrát za ostatními ven,“ a ony se vám vrátily zpět, protože na hřišti nikdo nebyl? Ano, doba pokročila, svět se mění a my s ním. Občas vedeme diskuze s kolegy z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou o tom, co je v dnešní době ve výchově normální a co je už za hranou. Pojďme se nyní společně zaměřit na problematiku současného online světa.

foto

David Filip a Michaela Štíbalová jsou lektory primární prevence. V běžném školním roce navštěvují školní kolektivy po celém okrese Žďár nad Sázavou a řeší s nimi nejen otázky závislostí, šikany, sexuality, vztahů ve třídě, ale i tzv. „kybersvěta“.

Davide, vzpomínám si, že v době mého dospívání, kdy jsme ještě nepoužívali mobilní telefony, jsme se s přáteli z očí do očí domlouvali, že někam společně vyrazíme. Pak přišly mobily, maily, a chvíli poté sociální sítě. Jak je na tom mládež dnes? Jakými kanály komunikuje nejčastěji?

David: Dle mého názoru se potřeba komunikace dramaticky nezměnila, co se ale změnilo je forma, kterou děti komunikují. To, co se dříve řešilo z očí do očí, nyní přechází do mobilního světa a internetového prostředí. Pro děti je v tuto chvíli virtuální prostředí přirozenou součástí jejich života.

 

Míšo, které sociální sítě jsou tedy nyní nejoblíbenější? A jaká jsou podle vás ta největší úskalí, která na děti a mládež na sociálních sítích čekají?

Míša: Oblíbenost sociálních sítích se velmi rychle mění. Před několika lety tolik oblíbený Facebook nyní střída Instagram, případně TikTok. Ze zkušeností ze škol víme, že nejčastější komunikační cestou dětí a žáků základních škol je Messenger a jednou z nejoblíbenějších je Instagram. Na úskalí se můžeme podívat z několika úhlů pohledu. Jedním z nich může být sociální nebezpečí, ke kterému můžeme zařadit kyberšikanu, kyberstalking, případně jiné formy využívání či zneužívání dětské důvěřivosti. Děti si často neuvědomují, že virtuální prostředí a vše co se v něm děje může ublížit úplně stejně jako prostředí mimo sociální sítě. Jedním z dalších aspektů je zdravotní hledisko, kdy zvyšující se čas strávený u obrazovky či displeje s sebou nese hned několik zdravotních rizik, jako je například obezita spojená s méně častým pohybem dětí, dále problémy se zrakem či bolesti hlavy nebo zad.

 

Na jaře měl premiéru zajímavý dokument V síti. Jak se, my rodiče, můžeme ujistit, že se nemusíme o své děti přehnaně bát? Někteří prohledávají z obavy o své dítě jejich chaty v mobilech, tabletech. Co si o tom myslíte vy a co byste rodičům doporučili pro lepší zajištění bezpečnosti svých dětí?

Míša: Myslím si, že nejdůležitější je si s dětmi povídat a utvářet v nich pocit zájmu jak o ně samotné, tak o to, jak tráví volný čas. Velmi důležité je navázání a také udržení důvěry mezi dítětem a rodičem, a proto není vhodné dětem prohledávat telefony apod. a narušovat tak jejich soukromí.

 

Svět bez neustále se vyvíjejících technologií už pravděpodobně nezažijeme, to ale neznamená, že musíme čas trávit neustále na internetu. Nicméně máte nějakou radu pro rodiče, kolik hodin denně je vhodné, aby jejich dítě trávilo online? Co je ještě z vašeho pohledu považováno za „zdravé“?

David: Rodiče by měli dbát na pestrost denní náplně svého dítěte. Kdy na jedné straně jsou povinnosti a na druhé straně zábava, která by neměla být jednotvárná. Je dobré, když děti tráví svůj volný čas aktivně od společných rodinných aktivit, sportu, zájmových kroužků až po trávení času venku s kamarády apod. I přes všechny zmíněné aktivity je důležitý kvalitní odpočinek dětí, což znamená bez televize, mobilu a počítače.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová

Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019

Během školního roku 2018/2019 jsme absolvovali preventivní programy na základních a středních školách v kraji Vysočina. Naše programy se věnovali prevenci užívání návykových látek, zdravého životního stylu nebo například bezpečného pohybu na internetu. Také jsme v rámci selektivní prevence pomáhali ve třídách řešit vztahové problémy.

Rádi bychom poděkovali školám, učitelům a žákům za spolupráci ve školním roce 2018/2019 a těšíme se na spolupráci i v dalších letech.

93514895-children-isolated-look-up-with-interest-kid-pointing-at-a

Cesta kolem světa

Poslední víkend před prázdninami patřil již tradičně pobytové akci. Letos jsme s dětmi z Velkomeziříčska vyrazili na Cestu kolem světa. Během víkendu jsme navštívili spoustu různých zemí a pokaždé jsme zažili nějaké dobrodružství nebo jsme museli plnit nějaký úkol. Celý pobyt se odehrával v Rekreačním středisku Křižanov (Drak) a byl realizovaný pro Sociální obor města Velké Meziříčí.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se příště!

DSC_0159DSC_0105

DSC_0299DSC_0028

Jsem online

V rámci všeobecné primární prevence na základních školách se s žáky a studenty bavíme o internetu.  Společně se mimo jiné zamýšlíme nad klady, ale i zápory a riziky s internetem spojenými.

Žáci devátých tříd nám prostřednictvím nakreslených plakátů představili, kde na internetu tráví svůj volný čas a proč je pro ně daná sociální síť ta pravá.  Podívejte se na jejich povedené výtvory.

twitter instagram

Centrum prevence hodnotí uplynulý školní rok

Lektoři Centra prevence mají za sebou další školní rok mezi žáky, studenty a pedagogickými pracovníky na Žďársku.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem žákům, studentům, pedagogům, metodikům prevence a všem ostatním za jejich ochotu s námi spolupracovat. Děkujeme také za posílení komunikace s konkrétními školami a neustálé prohlubování důvěry v naše společné aktivity. Díky jejich přístupu a informacím, které nám poskytnou, můžeme programy upravovat dětem a studentům „na míru“.

Prázdninový čas však také slouží k ohlédnutí se za uplynulým školním rokem.  Dovolte, abychom vám přiblížili témata, v nichž spatřujeme pro žáky největší ohrožení. Za zmínění určitě stojí, že děti ve stále mladším věku začínají experimentovat s alkoholem a jinými legálními látkami (cigarety, energy drinky…). Valná část žáků má také potíže nalézat aktivní náplň volného času. Důležitou roli zde určitě hraje internet a moderní technologie, které dětem brání trávit volný čas smysluplně. V  neposlední řadě jsme se zabývali programy zaměřenými na práci s třídním kolektivem, kde jsme se soustředili na vztahy mezi žáky a hledání cesty pro jejich zlepšení.

Prázdninový čas se také snažíme využít k aktualizaci programů všeobecné primární prevence. Do dalšího školního roku vstupujme se stejnou programovou nabídkou. Změny, které provádíme, jsou drobnější. Jejich hlavním cílem je přiblížit se dětem a mládeži v tématech, která se jich bezprostředně dotýkají. Momentálně jsme se zaměřili na programy spojené s internetem a využíváním moderních technologií.

Nyní již nedočkavě vyhlížíme adaptační kurzy, které napomáhají žákům, poznat nové spolužáky ve třídě a poskytují návody, jak tento nový kolektiv utužovat.

Těšíme se na všechna nová a další setkání, která na nás v průběhu nadcházejícího období čekají.

Tým lektorů Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

IMG_2169

Kouzelný svět v Křižanově

Začátek prázdnin se v Centru prevence nesl již tradičně v duchu pobytové akce. Letos jsme s dětmi z Velkomeziříčska vyrazili do Rekreačního střediska Křižanov, kde o nás bylo skvěle postaráno. Téma letošní akce byl kouzelný svět. Celý pobyt, realizovaný pro Sociální odbor města Velké Meziříčí jsme si všichni moc užili.
DSC_0190

Den Žďáru

V sobotu 9. 6. 2018 se naše zařízení - Centrum Prevence prezentovalo na Dni Žďáru. S sebou jsme měli nejčastější dotazy, které v rámci programů primární prevence dostáváme od dětí. Dále také anketu pro děti i dospělé s otázkou, jaké téma by v našich programech nemělo chybět. Co je pro dnešní děti a mládež důležité. Ať z pohledu jich samých, či rodičů a ostatních dospělých.

Odpovědi se sešly různorodé, zde přinášíme krátké shrnutí. Z řad dětí a mládeže od 5-ti do 13-ti let se objevily odpovědi týkající se šikany, dospívání, péče o pleť, počítačů, chování ke starším lidem, řízení auta s kouření.  Dále také i otázky, proč musí dospělí chodit do práce a děti do školy, nebo proč se děti ve škole musí učit.

Rodiče a ostatní dospělí by uvítali, kdybychom se s dětmi a mládeží bavili o moderních technologiích a možném vzniku závislosti, volném čase a způsobech jeho trávení, duševní hygieně, jak být nezávislým jedincem, vztazích ve třídě, úctě v rodině, chování k rodičům. Objevily se zde i témata podnikání, poruch příjmů potravy, interrupce, sexuálního obtěžování a těhotenství.

Odpovědi jsou to vskutku pestré a zajímavé. Jsme rádi, že některá témata, ať ze strany dětí, či rodičů vnímáme stejně. Ostatní témata nám vnáší vhled do přání a očekávání rodičů, ale i samotných dětí. Se všemi odpověďmi budeme dále pracovat s ohledem na realizované programy. Děkujeme všem zúčastněným.

anonymn_dotazy_web

Strana 1 z 8

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner