Hledám svou cestu k dospělosti

Začátek školního roku 2019/2020

Do nového školního roku 2019/2020 jsme vlétli opravdu závratnou rychlostí, a než jsme se stačili rozkoukat, blíží se nám polovina září - a s ním také startovací programy a adaptační kurzy pro šesťáky i středoškoláky.

Přejeme úspěšný start i všem spolupracujícím školám a novým třídním kolektivům!

 

Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019

Během školního roku 2018/2019 jsme absolvovali preventivní programy na základních a středních školách v kraji Vysočina. Naše programy se věnovali prevenci užívání návykových látek, zdravého životního stylu nebo například bezpečného pohybu na internetu. Také jsme v rámci selektivní prevence pomáhali ve třídách řešit vztahové problémy.

Rádi bychom poděkovali školám, učitelům a žákům za spolupráci ve školním roce 2018/2019 a těšíme se na spolupráci i v dalších letech.

93514895-children-isolated-look-up-with-interest-kid-pointing-at-a

Cesta kolem světa

Poslední víkend před prázdninami patřil již tradičně pobytové akci. Letos jsme s dětmi z Velkomeziříčska vyrazili na Cestu kolem světa. Během víkendu jsme navštívili spoustu různých zemí a pokaždé jsme zažili nějaké dobrodružství nebo jsme museli plnit nějaký úkol. Celý pobyt se odehrával v Rekreačním středisku Křižanov (Drak) a byl realizovaný pro Sociální obor města Velké Meziříčí.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se příště!

DSC_0159DSC_0105

DSC_0299DSC_0028

Jsem online

V rámci všeobecné primární prevence na základních školách se s žáky a studenty bavíme o internetu.  Společně se mimo jiné zamýšlíme nad klady, ale i zápory a riziky s internetem spojenými.

Žáci devátých tříd nám prostřednictvím nakreslených plakátů představili, kde na internetu tráví svůj volný čas a proč je pro ně daná sociální síť ta pravá.  Podívejte se na jejich povedené výtvory.

twitter instagram

Centrum prevence hodnotí uplynulý školní rok

Lektoři Centra prevence mají za sebou další školní rok mezi žáky, studenty a pedagogickými pracovníky na Žďársku.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem žákům, studentům, pedagogům, metodikům prevence a všem ostatním za jejich ochotu s námi spolupracovat. Děkujeme také za posílení komunikace s konkrétními školami a neustálé prohlubování důvěry v naše společné aktivity. Díky jejich přístupu a informacím, které nám poskytnou, můžeme programy upravovat dětem a studentům „na míru“.

Prázdninový čas však také slouží k ohlédnutí se za uplynulým školním rokem.  Dovolte, abychom vám přiblížili témata, v nichž spatřujeme pro žáky největší ohrožení. Za zmínění určitě stojí, že děti ve stále mladším věku začínají experimentovat s alkoholem a jinými legálními látkami (cigarety, energy drinky…). Valná část žáků má také potíže nalézat aktivní náplň volného času. Důležitou roli zde určitě hraje internet a moderní technologie, které dětem brání trávit volný čas smysluplně. V  neposlední řadě jsme se zabývali programy zaměřenými na práci s třídním kolektivem, kde jsme se soustředili na vztahy mezi žáky a hledání cesty pro jejich zlepšení.

Prázdninový čas se také snažíme využít k aktualizaci programů všeobecné primární prevence. Do dalšího školního roku vstupujme se stejnou programovou nabídkou. Změny, které provádíme, jsou drobnější. Jejich hlavním cílem je přiblížit se dětem a mládeži v tématech, která se jich bezprostředně dotýkají. Momentálně jsme se zaměřili na programy spojené s internetem a využíváním moderních technologií.

Nyní již nedočkavě vyhlížíme adaptační kurzy, které napomáhají žákům, poznat nové spolužáky ve třídě a poskytují návody, jak tento nový kolektiv utužovat.

Těšíme se na všechna nová a další setkání, která na nás v průběhu nadcházejícího období čekají.

Tým lektorů Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

IMG_2169

Kouzelný svět v Křižanově

Začátek prázdnin se v Centru prevence nesl již tradičně v duchu pobytové akce. Letos jsme s dětmi z Velkomeziříčska vyrazili do Rekreačního střediska Křižanov, kde o nás bylo skvěle postaráno. Téma letošní akce byl kouzelný svět. Celý pobyt, realizovaný pro Sociální odbor města Velké Meziříčí jsme si všichni moc užili.
DSC_0190

Den Žďáru

V sobotu 9. 6. 2018 se naše zařízení - Centrum Prevence prezentovalo na Dni Žďáru. S sebou jsme měli nejčastější dotazy, které v rámci programů primární prevence dostáváme od dětí. Dále také anketu pro děti i dospělé s otázkou, jaké téma by v našich programech nemělo chybět. Co je pro dnešní děti a mládež důležité. Ať z pohledu jich samých, či rodičů a ostatních dospělých.

Odpovědi se sešly různorodé, zde přinášíme krátké shrnutí. Z řad dětí a mládeže od 5-ti do 13-ti let se objevily odpovědi týkající se šikany, dospívání, péče o pleť, počítačů, chování ke starším lidem, řízení auta s kouření.  Dále také i otázky, proč musí dospělí chodit do práce a děti do školy, nebo proč se děti ve škole musí učit.

Rodiče a ostatní dospělí by uvítali, kdybychom se s dětmi a mládeží bavili o moderních technologiích a možném vzniku závislosti, volném čase a způsobech jeho trávení, duševní hygieně, jak být nezávislým jedincem, vztazích ve třídě, úctě v rodině, chování k rodičům. Objevily se zde i témata podnikání, poruch příjmů potravy, interrupce, sexuálního obtěžování a těhotenství.

Odpovědi jsou to vskutku pestré a zajímavé. Jsme rádi, že některá témata, ať ze strany dětí, či rodičů vnímáme stejně. Ostatní témata nám vnáší vhled do přání a očekávání rodičů, ale i samotných dětí. Se všemi odpověďmi budeme dále pracovat s ohledem na realizované programy. Děkujeme všem zúčastněným.

anonymn_dotazy_web

Strana 1 z 8

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner