Hledám svou cestu k dospělosti

Programy školské primární prevence

Základní nabídka programů primární prevence

NABÍDKA BLOKŮ ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

 • Celý preventivní program  primární prevence je rozdělen do osmnácti bloků (po individuální konzultaci lze zrealizovat blok přímo na míru).
 • Tematické bloky mají rozsah tří vyučovacích hodin probíhajících pravidelně v každém ročníku v 1. a 2. pololetí.
 • U 6. třídy ZŠ a 1. ročníku SŠ je v ideálním případě předřazen adaptační kurz realizovaný většinou v září, tj. na začátku školního roku, na který navazuje blok primární prevence v druhém pololetí.
 • O realizaci bloku se uzavírá smlouva dle dohodnutých podmínek.
 • Během bloku je využíváno interaktivní působení – brainstorming, diskuze, modelové situace, zpětné vazby, metody a postupy vycházející ze zážitkové pedagogiky.

DLOUHODOBÝ CYKLUS*

1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ
1. třída Pravidla nejsou strašidla Táhneme za jeden provaz
2. třída Neboj se! Nenič své chytré tělo
3. třída Kolik co stojí? V čem jsme stejní a v čem jiní?
4. třída Vandal je barbar Moře emocí
5. třída Já a třída
Nechci, díky!
6. třída Startujeme! Online svět a já
7. třída Třída a její svět
Dvě strany mince
8. třída Můj život, můj svět Láska je láska
9. třída Karta na sebe
Končím a začínám

 

* Jednotlivé bloky z dlouhodobého cyklu lze realizovat i samostatně pro jiné ročníky dle individuální domluvy.

DALŠÍ TÉMATA, KTERÁ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Tyto bloky lze volit jako jednorázové programy primární prevence.

Cílem bloku je vymezit pojem sekta a církev. Přiblížit žákům nejpočetnější sekty v ČR s jejich základní charakteristikou. Rozšířit vědomí žáků o manipulativních praktikách a debatovat o možnostech, proč lidé do sekt vstupují. Součástí bloku jsou také techniky pro bližší pochopení uzavřených skupin.

JÁ PRO TŘÍDU, TŘÍDA PRO MĚ

Blok Já pro třídu, třída pro mě cílí na posílení vzájemných pozitivních vazeb mezi žáky. Úkolem bloku je podpořit fungování třídního kolektivu, zapracovat na komunikaci a spolupráci mezi žáky. V rámci bloku mají žáci také možnost zamyslet se nad chodem jejich třídy a případně mají možnost definovat si oblasti (chování, pravidla, vzájemný respekt atd.), v kterých je třeba dále pracovat na zlepšení.

BEZPEČNĚ ONLINE

Blok je zaměřen na vliv médií a sociálních sítí na člověka. Žáci prezentují, proč jsou pro ně sociální sítě lákavé a co na nich nachází. Cílem je uvědomit si výhody a nevýhody bytí stále online a možná úskalí sebeprezentace na internetu. Program je vhodný primárně pro 4. třídy ZŠ.

KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE

Blok je zaměřen na nácvik naslouchání, porozumění a správnou interpretaci přijímaných informací, asertivitu v komunikaci.

TOLERANCE K ODLIŠNOSTEM

Blok Tolerance k odlišnostem se zaměřuje na vymezení pojmu „odlišnost“ a na pojmy jako jsou stereotypy a předsudky. V rámci bloku mají žáci možnost zamyslet se nad svými předsudky či stereotypy, nad tím, jak tyto ovlivňují jejich životní postoje či chování nebo jaká je situace v naší společnosti. Úkolem bloku je především nastavit žákům „zpětné zrcadlo“ a dát tak možnost k zamyšlení se nad tím, že je třeba se svými možnými předsudky pracovat.

Všechny bloky provází i společný cíl – naučit se komunikovat tváří v tvář, být asertivní a tolerantní k lidem kolem sebe.

 


 

Strana 1 z 7

« 1 2 3 4 5 6 7 »

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner