Hledám svou cestu k dospělosti

Programy školské primární prevence

Základní nabídka programu primární prevence

NABÍDKA BLOKŮ ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

 • Celý preventivní program  primární prevence je rozdělen do osmnácti bloků (po individuální konzultaci lze zrealizovat blok přímo na míru).
 • Tematické bloky mají rozsah tří vyučovacích hodin probíhajících pravidelně v každém ročníku v 1. a 2. pololetí.
 • U 6. třídy ZŠ a 1. ročníku SŠ je v ideálním případě předřazen adaptační kurz realizovaný většinou v září, tj. na začátku školního roku, na který navazuje blok primární prevence v druhém pololetí.
 • O realizaci bloku se uzavírá smlouva dle dohodnutých podmínek.
 • Během bloku je využíváno interaktivní působení – brainstorming, diskuze, modelové situace, zpětné vazby, metody a postupy vycházející ze zážitkové pedagogiky.

DLOUHODOBÝ CYKLUS*

1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ
1. třída Táhneme za jeden provaz Pravidla nejsou strašidla
2. třída Neboj se Nenič své chytré tělo
3. třída Kolik co stojí? V čem jsme stejní a včem jiní?
4. třída Vandal je barbar Moře emocí
5. třída Já a třída
Nechci, díky!
6. třída Startujeme! Online svět a já
7. třída Třída a její svět
Dvě strany mince
8. třída Můj život, můj svět Láska je láska
9. třída Karta na sebe
Končím a začínám

 

* Jednotlivé bloky z dlouhodobého cyklu lze realizovat i samostatně pro jiné ročníky dle individuální domluvy.

DALŠÍ TÉMATA, KTERÁ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Tyto bloky lze volit jako jednorázové programy primární prevence.

Cílem bloku je vymezit pojem sekta a církev. Přiblížit žákům nejpočetnější sekty v ČR s jejich základní charakteristikou. Rozšířit vědomí žáků o manipulativních praktikách a debatovat o možnostech, proč lidé do sekt vstupují. Součástí bloku jsou také techniky pro bližší pochopení uzavřených skupin.

KOMUNIKACE

Blok je zaměřen na nácvik naslouchání, porozumění a správnou interpretaci přijímaných informací, asertivitu v komunikaci.

ZODPOVĚDNOST A JEJÍ ROLE V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA

Blok se zabývá přijetím zodpovědnosti za vlastní činy, hranicemi svobody každého člověka.

EXTREMISMUS V NÁS A KOLEM NÁS

Cílem je seznámení studentů s pojmy, uvědomění si svého postoje k tématu rasismus, předsudky, seznámení se s názory spolužáků a ujasnění si existence rozdílných způsobů vnímání, posuzování, hodnocení jednotlivých lidí.

Po individuální konzultaci lze zrealizovat blok (téma) přímo na míru.

Všechny bloky provází i společný cíl – naučit se komunikovat tváří v tvář, být asertivní a tolerantní k lidem kolem sebe.

 


 

Strana 1 z 7

« 1 2 3 4 5 6 7 »

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner