Hledám svou cestu k dospělosti

Školská selektivní primární prevence

Nabídka školské selektivní primární prevence

Jedná se o programy zaměřené na třídní kolektivy, v nichž lze předpokládat zvýšený výskyt rizikového chování, případně pokud vedení školy (metodik prevence, pedagog) shledá nutnost vstoupit do třídního kolektivu, v němž je podezření na rizikové chování nebo v němž toto chování hrozí nebo je již rozvinuto a je nutné pracovat se třídou intenzivněji.

Snahou Centra prevence je pomoci škole hledat takové cesty k řešení, které budou ku prospěchu dané skupiny. Tento program se vždy realizuje v třídním kolektivu, kdy s danou rizikovou skupinou pracujeme jako celkem, je zde snaha předcházet, zmírňovat či zastavovat rozvoj rizikového chování, které by mohlo mít negativní vliv na fungování skupiny. Lze využít i principy programu školské všeobecné primární prevence, přizpůsobené na danou problematiku a především skupinu účastníků.

 

Zaměření programu

Program realizujeme zejména v oblasti vztahů v třídním kolektivu, tzn. dochází-li k jejich narušení, konfliktním vztahům, šikaně, kyberšikaně, agresivním projevům, začleňování nových žáků do skupiny apod.

Návrh rozložení programu

Rozložení programu je orientační a vždy závisí na individuální domluvě se školou, která vychází z potřeb dané třídy.

1. blok

 • konzultace se školou – vyjasnění zakázky
 • realizace programu se třídou (zpravidla 2 vyučovací hodiny) – sběr dat, sociometrické šetření, konzultace po programu
 • vyhodnocení dat – konzultace se školou, plán další spolupráce

-       prezentace výsledků, zda se potvrdilo riziko v dané skupině a zda je nutná dlouhodobější intervence buď ze strany školy či Centra prevence

-       po vyhodnocení situace bude následovat jeden, popř. další vstup do třídy
a komunikace se školou

 

2. blok

 • konzultace s třídním učitelem
 • práce se třídou (3 vyučovací hodiny)
 • zhodnocení programu se školou, naplnění zakázky


3. blok

 • konzultace s třídním učitelem
 • práce se třídou (3 vyučovací hodiny)
 • zhodnocení programu se školou, naplnění zakázky, případně domluva na společném setkání s rodiči (informace o tom, co se podařilo, co je v řešení, jaké kroky podnikne nyní škola a jaké zapojení je žádoucí ze strany rodičů)
 • sepsání a předání Zápisu z programu (v případě realizace pouze dvou bloků, bude zápis předán po ukončení posledního bloku)


Centrum prevence se zaměřuje v rámci školské selektivní primární prevence
dále na tyto oblasti:

 • Rasismus a xenofobie,
 • Sexuální rizikové chování,
 • Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, (energy drinky), léky
  a netolerované drogy, hráčství a jiné návykové chování.

Tematické rozložení je pouze orientační a zaměření a hloubka na danou oblast se odvíjí od konkrétní zakázky školy.

 

Cena programů selektivní primární prevence

1. a 2. blok – celkem 4.400,- Kč

1., 2. a 3. blok – celkem 6.600,- Kč

Další možnosti dle domluvy s příjemcem služby.

K programům je účtováno cestovné 8 Kč/km ze Žďáru nad Sázavou.

 

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner