Hledám svou cestu k dospělosti

1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ,
, Adaptační kurzy

Kdo vlastně jsme?

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou (CP OCH ZR) realizuje programy dlouhodobé primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání návykových látek, agresivita, vandalismus, apod.).

Žáky a studenty škol a školských zařízení podporujeme v posílení zdravého životního stylu (zdravé sebevědomí, sebedůvěra, komunikační dovednosti, tolerance, přijetí odpovědnosti za své chování aj.).

Další informace

Jaký byl školní rok 2022/2023?

S koncem dalšího školního roku a příchodem léta bychom se chtěli společně ohlédnout za spoluprací lektorů z Centra prevence se školami, jejich pedagogickými sbory a především žáky. Jednalo se o školní rok plný nových tváří, zážitků, ale také zkušeností.

Centrum prevence zahájilo školní rok 2022/2023 vícedenními adaptačními kurzy pro čtyři třídy. Během roku následovalo přibližně 380 programů primární prevence. Rovněž jsme realizovali i programy selektivní primární prevence, které byly zaměřeny převážně na vztahy v kolektivu. V rámci realizace preventivních programů navštívili lektoři z Centra prevence v tomto školním roce na Žďársku celkem dvacet sedm škol.

Kromě programů zaměřených na vztahy v třídním kolektivu, finanční gramotnost, životní hodnoty, partnerské vztahy a jiné, jsme se zaměřovali také na téma rizik spojených s online prostředním a návykovými látkami. Právě tato témata jsou pro žáky čím dál aktuálnější a bohužel je více ohrožují. Častěji se setkáváme s nevhodně tráveným volným časem u moderních technologií, rozvojem kyberšikany a nerozvážností, co se týká zveřejňování osobních informací a příspěvků na internetu. Na programech se proto snažíme žáky varovat před nebezpečím spojeným se sdílením údajů o sobě. Mimo jiné se setkáváme u žáků s experimentováním s novými návykovými látkami. I na toto téma se snažíme cílit naše programy a uvědomit tak žáky o rizicích v souvislosti s výše zmíněným.

Během letošního školního roku jsme mimo jiné realizovali náš nový program zaměřený na zvládání stresových situací a potažmo emocí jako takových. Častěji se totiž setkáváme s žáky, kteří obtížněji zvládají momenty spojené ať už se školními povinnostmi, tak s událostmi v osobním životě. Program by jim měl proto poskytnout základní vhled do této problematiky a zároveň techniky užitečné ke zvládání stresu.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem školám, ale také jejich pracovníkům a žákům za společně strávené chvíle u preventivních programů a přejeme jim úspěšné vykročení do nového školního roku 2023/2024. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

Váš tým CP

foto_tda__logo

Ohlédnutí za rokem 2022

V předešlém roce jsme na Vysočině s Centrem prevence absolvovali řadu preventivních programů nejen na základních, ale i středních školách. I přesto, že byla část roku opředena různými proticovidovými opatřeními, realizovali jsme řadu programů zaměřených na škodlivost návykových látek, rizika v online prostředí, ale také seberozvoj nebo finanční gramotnost. Uskutečnili jsme i programy selektivní prevence, díky kterým pomáháme upevňovat vztahy v třídních kolektivech a řešit dané problémy.

Děkujeme učitelům a žákům za spolupráci nejen v loňském roce a budeme se těšit na další brzká shledání.

Váš Tým CP

FotoCP_2022

Archiv aktualit

Kde nás najdete?

mapa

Centrum prevence OCH ZR

Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 44990260

Mobil: 777 755 658

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner