Hledám svou cestu k dospělosti

1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ,
, Adaptační kurzy

Kdo vlastně jsme?

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou (CP OCH ZR) realizuje programy dlouhodobé primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání návykových látek, agresivita, vandalismus, apod.).

Žáky a studenty škol a školských zařízení podporujeme v posílení zdravého životního stylu (zdravé sebevědomí, sebedůvěra, komunikační dovednosti, tolerance, přijetí odpovědnosti za své chování aj.).

Další informace

Den Žďáru

V sobotu 9. 6. 2018 se naše zařízení - Centrum Prevence prezentovalo na Dni Žďáru. S sebou jsme měli nejčastější dotazy, které v rámci programů primární prevence dostáváme od dětí. Dále také anketu pro děti i dospělé s otázkou, jaké téma by v našich programech nemělo chybět. Co je pro dnešní děti a mládež důležité. Ať z pohledu jich samých, či rodičů a ostatních dospělých.

Odpovědi se sešly různorodé, zde přinášíme krátké shrnutí. Z řad dětí a mládeže od 5-ti do 13-ti let se objevily odpovědi týkající se šikany, dospívání, péče o pleť, počítačů, chování ke starším lidem, řízení auta s kouření.  Dále také i otázky, proč musí dospělí chodit do práce a děti do školy, nebo proč se děti ve škole musí učit.

Rodiče a ostatní dospělí by uvítali, kdybychom se s dětmi a mládeží bavili o moderních technologiích a možném vzniku závislosti, volném čase a způsobech jeho trávení, duševní hygieně, jak být nezávislým jedincem, vztazích ve třídě, úctě v rodině, chování k rodičům. Objevily se zde i témata podnikání, poruch příjmů potravy, interrupce, sexuálního obtěžování a těhotenství.

Odpovědi jsou to vskutku pestré a zajímavé. Jsme rádi, že některá témata, ať ze strany dětí, či rodičů vnímáme stejně. Ostatní témata nám vnáší vhled do přání a očekávání rodičů, ale i samotných dětí. Se všemi odpověďmi budeme dále pracovat s ohledem na realizované programy. Děkujeme všem zúčastněným.

anonymn_dotazy_web

Lektoři Centra prevence pomáhají denně dětem a mládeži hledat cestu „do života“

Příběh Centra Prevence se píše již od roku 1997, kdy vznikly první pokusy o řešení problémů mládeže, tehdy v rámci Poradny pro děti a mládež ve Žďáře nad Sázavou. Vznik Centra prevence jako samostatného zařízení se datuje až od roku 2013.

Od té doby se v zařízení vystřídalo dvanáct zaměstnanců, nespočet dobrovolníků a externistů. Aktuálně jsme ve složení tří lektorů a čtyř dohodářek, které nám pomáhají vykrývat nabité dny.

Naše práce spočívá v zajišťování primární prevence na školách. Pro případnou následnou práci se třídou máme i školskou selektivní prevenci. Co vlastně obě prevence znamenají?

Náš tým realizuje programy na školách po celém okrese na různá témata.  „Programy primární prevence“ máme zaměřené na vztahy dětí ve třídě, nebo také na rizikové chování spojené s internetem, drogami.  Do každé třídy vstupujeme vždy na základě objednávky ze školy. Třídní učitel před samotnou realizací našeho programu vyplní vstupní dotazníček, kde si vybírá téma, které by pro jeho třídu mohlo být přínosem. Prostřednictvím dotazníku mapujeme situaci a naladění ve třídě a dle toho se pak připravujeme na konkrétní program. Programy primární prevence trvají tři vyučovací hodiny a jsou vedeny zážitkovou metodou, tzn. že žáci si spoustu věcí vyzkouší sami na sobě.

Výstupem našich programů je obecně seznámit žáky s určitými formami rizikového chování a reakcí na ně. Společně se bavíme o problémech a věcech s tématem spojených.

V rámci „školské selektivní prevence“ reagujeme na zakázku od školy ve třídách, kde hrozí nebo je již rozvinuto rizikové chování. Snažíme se pomoci škole i jednotlivým účastníkům hledat nové způsoby řešení jejich problémů.

Naši práci obohacují „pobytové programy pro děti a mládež“, které si náležitě užíváme s nimi.

Práce lektora Centra prevence je velmi pestrá. Každý den jsme v jiné třídě a poznáváme nové tváře, kterým můžeme vstoupit do života.  Ne nadarmo zní motto Centra Prevence: „ Hledám svou cestu k dospělosti.“  My, lektoři, se snažíme pomáhat žákům a studentům, aby svoji cestu k dospělosti našli a zároveň aby po ní šli bez zbytečných skrupulí.

IMG_4496

Archiv aktualit

Kde nás najdete?

mapa

Centrum prevence OCH ZR

Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 44990260

Mobil: 777 755 658

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner