Hledám svou cestu k dospělosti

Nabídka bloků primární prevence pro střední školy je přizpůsobena věku studentů a aktuálním požadavkům. Po individuální konzultaci lze zrealizovat blok (téma) přímo na míru.

  • Karta na sebe

Blok se věnuje osobnostnímu a sociálnímu rozvoji studentů. V rámci bloku studenti trénují a zdokonalují své sociální kompetence jako je schopnost optimální sebeprezentace, adekvátní sebeprosazení, komunikační dovednosti (asertivní komunikace, přirozenost při navazování sociálních kontaktů a další), nenásilné řešení konfliktních situací, schopnost empatie nebo adekvátní práci s médii. V rámci bloku budou žáci aktivní formou pracovat na zlepšení a zdokonalování kompetencí potřebných v jejich dalším životě (pracovní prostředí, život v partnerských vztazích apod.).

  • Tolerance k odlišnostem

Blok se zaměřuje na vymezení pojmu „odlišnost“ a na pojmy jako jsou stereotypy, předsudky. V rámci bloku mají studenti možnost zamyslet se nad svými předsudky či stereotypy, nad tím, jak tyto ovlivňují jejich životní postoje či chování nebo jaká je situace v naší společnosti. Úkolem bloku je především nastavit žákům „zpětné zrcadlo“ a dát tak možnost k zamyšlení se nad tím, že je třeba se svými možnými předsudky pracovat. Blok otevírá také témata jako je extremismus a radikalismus.

  • Já a moje finance

Téma programu je zaměřeno především na rozvoj finanční gramotnosti studentů. Studenti si za pomoci modelových situací ujasňují hodnotu peněz, sestavují si osobní rozpočet, seznamují se s rozpočtem rodinným a všemi jeho položkami. V rámci bloku je řešena také dluhová problematika (půjčky, hypotéky).

u rodinu potkat (dluhová problematika apod.).

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner