Hledám svou cestu k dospělosti

Programy školské primární prevence

Nabídka bloků primární prevence pro střední školy je přizpůsobena věku studentů a aktuálním požadavkům. Po individuální konzultaci lze zrealizovat blok (téma) přímo na míru.

 • Karta na sebe

Blok se věnuje osobnostnímu a sociálnímu rozvoji studentů. V rámci bloku studenti trénují a zdokonalují své sociální kompetence jako je schopnost optimální sebeprezentace, adekvátní sebeprosazení, komunikační dovednosti (asertivní komunikace, přirozenost při navazování sociálních kontaktů a další), nenásilné řešení konfliktních situací, schopnost empatie nebo adekvátní práci s médii. V rámci bloku budou žáci aktivní formou pracovat na zlepšení a zdokonalování kompetencí potřebných v jejich dalším životě (pracovní prostředí, život v partnerských vztazích apod.).

 • Tolerance k odlišnostem

Blok se zaměřuje na vymezení pojmu „odlišnost“ a na pojmy jako jsou stereotypy, předsudky. V rámci bloku mají studenti možnost zamyslet se nad svými předsudky či stereotypy, nad tím, jak tyto ovlivňují jejich životní postoje či chování nebo jaká je situace v naší společnosti. Úkolem bloku je především nastavit žákům „zpětné zrcadlo“ a dát tak možnost k zamyšlení se nad tím, že je třeba se svými možnými předsudky pracovat. Blok otevírá také témata jako je extremismus a radikalismus.

 • Já a moje finance

Téma programu je zaměřeno především na rozvoj finanční gramotnosti studentů. Studenti si za pomoci modelových situací ujasňují hodnotu peněz, sestavují si osobní rozpočet, seznamují se s rozpočtem rodinným a všemi jeho položkami. V rámci bloku je řešena také dluhová problematika (půjčky, hypotéky).

 • Emoce - koření života

Cílem programu je základní vhled do problematiky emocí - poznat je, pojmenovat je a zároveň ukázat, jak s nimi můžeme pracovat. Program je také zaměřený na stres a s ním související pojmy jako je eustres, distres a jeho spouštěče a související psychosomatiku. Žáci si také vyzkouší několik základních technik ke zvládání svých emocí a také stresových situací.

 

Strana 4 z 7

« 1 2 3 4 5 6 7 »

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner