Hledám svou cestu k dospělosti

Programy školské primární prevence

Adaptační kurzy

Adaptační kurz je zacílen na navázání nových či případně posílení již vytvořených pozitivních vazeb mezi žáky. V rámci adaptačního kurzu se za pomoci prvků zážitkové pedagogiky, ve zpravidla jiném než školním prostředí, utvářejí přátelské vztahy, atmosféra pomoci a spolupráce ve třídním kolektivu. Adaptační kurz slouží jako start společného soužití v rámci třídy, snahou je podpořit důvěru žáků mezi sebou a také důvěru ke třídnímu učiteli.

Adaptační kurz je určen především pro žáky a studenty začínajících kolektivů.  Jde také ruku v ruce s primární prevencí rizikového chování.

Cíle adaptačního kurzu

 • vytvoření přátelské atmosféry ve třídě
 • přirozený vstup a zařazení se do nového kolektivu
 • stmelení třídy na základě společných intenzivních zážitků
 • hlubší seznámení se v novém kolektivu
 • navázání kvalitního vztahu s třídním učitelem, výchovným poradcem či metodikem prevence

Základní metodou realizace adaptačního kurzu je zážitková pedagogika. Nezbytnou součástí veškerých aktivit je proto reflexe vlastních prožitků, prostřednictvím které účastníci dochází k sebepoznání, získávají zpětnou vazbu a uvědomují si účel
a dopad aktivity.

 

Cena adaptačního kurzu

13.000,- Kč

V ceně je zahrnuto:

 • program od ranních hodin prvního dne do odpoledních hodin druhého dne,
 • příprava adaptačního kurzu,
 • materiálové zajištění,
 • individuální konzultace s třídním učitelem (metodikem prevence, ředitelem školy) před a během realizací adaptačního kurzu,
 • předání závěrečné zprávy z adaptačního kurzu.


Ke kurzu je účtováno cestovné 8 Kč/km ze Žďáru nad Sázavou.

 

Strana 5 z 7

« 1 2 3 4 5 6 7 »

Otázky a odpovědi Nejčastější dotazy z programů PP

"KDYŽ JE NĚKDO ZÁVISLÝ TŘEBA NA POČÍTAČI, POVAŽUJE SE TO (POČÍTAČ) ZA DROGU?"

Drogou může být vlastně cokoliv (tedy i počítač), na čem si lze … číst celé

Schránka důvěry Trápí vás něco? Nebojte se napsat

Do schránky můžete vkládat dotazy naprosto diskrétně, určitě spolu najdeme cestu, jak to, co Vás trápí, vyřešit :)

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner